Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

566 millionar meir til Østfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 566 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 566 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

0101 Halden

968 838

56 706

6,2

51 479

5,6

0104 Moss

940 243

44 109

4,9

38 606

4,3

0105 Sarpsborg

1 735 643

100 656

6,2

91 105

5,5

0106 Fredrikstad

2 412 280

111 041

4,8

97 548

4,2

0111 Hvaler

142 948

5 805

4,2

5 059

3,7

0118 Aremark

69 505

2 721

4,1

2 453

3,7

0119 Marker

133 817

4 643

3,6

4 005

3,1

0121 Rømskog

41 690

2 162

5,5

2 035

5,1

0122 Trøgstad

185 717

7 319

4,1

6 385

3,6

0123 Spydeberg

171 972

7 897

4,8

6 943

4,2

0124 Askim

465 524

20 628

4,6

17 907

4,0

0125 Eidsberg

374 330

18 751

5,3

16 766

4,7

0127 Skiptvet

121 640

5 624

4,8

4 984

4,3

0128 Rakkestad

286 512

20 081

7,5

18 694

7,0

0135 Råde

224 103

10 068

4,7

8 803

4,1

0136 Rygge

469 474

25 657

5,8

23 003

5,2

0137 Våler

147 291

7 564

5,4

6 739

4,8

0138 Hobøl

159 024

8 853

5,9

7 984

5,3

Fordeles gjennom året

10 000

Østfold

9 060 550

442 284

5,1

392 500

4,5

 

Østfold fylkeskommune

2 659 153

123 553

5,9

110 018

                       5,2

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen