Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

819 millionar meir til Rogaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 819 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 819 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Rogaland og Rogaland fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

 

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1101 Eigersund

477 572

18 016

3,9

15 294

3,3

1102 Sandnes

2 049 983

82 702

4,2

69 649

3,5

1103 Stavanger

4 229 492

166 507

4,1

138 459

3,4

1106 Haugesund

1 148 015

53 493

4,9

46 796

4,2

1111 Sokndal

129 950

4 149

3,3

3 546

2,8

1112 Lund

121 150

4 028

3,4

3 451

2,9

1114 Bjerkreim

101 013

5 224

5,5

4 743

4,9

1119 Hå

514 691

22 768

4,6

19 726

4,0

1120 Klepp

533 468

22 117

4,3

18 888

3,7

1121 Time

505 619

18 674

3,8

15 555

3,2

1122 Gjesdal

320 989

13 145

4,3

11 230

3,6

1124 Sola

769 806

31 858

4,3

26 790

3,6

1127 Randaberg

340 453

12 029

3,7

9 903

3,0

1129 Forsand

62 196

2 026

3,4

1 814

3,0

1130 Strand

381 448

26 605

7,5

24 506

6,9

1133 Hjelmeland

118 854

7 100

6,4

6 578

5,9

1134 Suldal

180 989

7 123

4,1

6 395

3,7

1135 Sauda

195 727

8 493

4,5

7 636

4,1

1141 Finnøy

130 342

5 817

4,7

5 299

4,2

1142 Rennesøy

150 694

5 398

3,7

4 586

3,1

1144 Kvitsøy

32 610

1 141

3,6

1 040

3,3

1145 Bokn

43 647

2 292

5,5

2 142

5,2

1146 Tysvær

340 544

17 257

5,3

15 449

4,8

1149 Karmøy

1 283 745

67 009

5,5

59 606

4,9

1151 Utsira

24 583

-5 165

-17,4

-5 206

-17,5

1160 Vindafjord

334 205

19 113

6,1

17 537

5,5

Fordeles gjennom året

13 208

 

 

 

Rogaland

14 534 996

614 970

4,4

527 461

3,8

 

 

 

 

 

 

Rogaland fylkeskommune

3 860 698

204 213

5,6

182 295

5,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen