Historisk arkiv

Juryen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Juryen som har kåra vinnaren er:

Juryen som har kåra vinnaren er:

  • Sigfrid Tvitekkja - Språkrådet
  • Vidar Høviskeland - Landssamanslutninga av nynorskkommunar
  • Rune Hetland - Landslaget for lokalaviser
  • Gunn Berit Gjerde –Venstrerepresentant i fylkestinget i Møre og Romsdal
  • Eli Johanne Lundemo – Kommunal- og regionaldepartementet.