Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Buskerud får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0602 Drammen

72 983

0

72 983

0604 Kongsberg

29 044

0

29 044

0605 Ringerike

35 762

647

36 409

0612 Hole

6 976

0

6 976

0615 Flå

1 479

0

1 479

0616 Nes

4 643

0

4 643

0617 Gol

5 720

0

5 720

0618 Hemsedal

2 330

0

2 330

0619 Ål

6 021

0

6 021

0620 Hol

5 617

0

5 617

0621 Sigdal

4 740

0

4 740

0622 Krødsherad

2 748

0

2 748

0623 Modum

15 840

0

15 840

0624 Øvre Eiker

19 783

0

19 783

0625 Nedre Eiker

24 403

0

24 403

0626 Lier

25 843

0

25 843

0627 Røyken

19 723

0

19 723

0628 Hurum

10 756

0

10 756

0631 Flesberg

3 276

0

3 276

0632 Rollag

1 971

0

1 971

0633 Nore og Uvdal

3 429

0

3 429

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 

  •