Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Hedmark får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0402 Kongsvinger

21 737

1 262

22 999

0403 Hamar

37 098

0

37 098

0412 Ringsaker

39 223

594

39 817

0415 Løten

9 076

0

9 076

0417 Stange

23 565

0

23 565

0418 Nord-Odal

6 877

0

6 877

0419 Sør-Odal

9 640

541

10 181

0420 Eidskog

8 518

51

8 569

0423 Grue

7 259

0

7 259

0425 Åsnes

11 065

0

11 065

0426 Våler

5 474

0

5 474

0427 Elverum

24 254

346

24 600

0428 Trysil

9 396

0

9 396

0429 Åmot

5 670

253

5 923

0430 Stor-Elvdal

3 718

0

3 718

0432 Rendalen

2 994

0

2 994

0434 Engerdal

1 983

54

2 037

0436 Tolga

2 141

0

2 141

0437 Tynset

6 789

0

6 789

0438 Alvdal

3 163

0

3 163

0439 Folldal

2 265

0

2 265

0441 Os

2 580

0

2 580

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 

  •