Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Møre og Romsdal får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1502 Molde

29 728

6 846

36 574

1504 Ålesund

49 149

4 227

53 376

1505 Kristiansund

27 607

7 583

35 190

1511 Vanylven

4 714

611

5 325

1514 Sande

3 432

381

3 813

1515 Herøy

10 241

1 727

11 968

1516 Ulstein

8 101

1 162

9 263

1517 Hareid

5 742

731

6 473

1519 Volda

10 359

1 402

11 761

1520 Ørsta

12 816

1 360

14 176

1523 Ørskog

2 672

0

2 672

1524 Norddal

2 381

123

2 504

1525 Stranda

5 988

0

5 988

1526 Stordal

1 279

0

1 279

1528 Sykkylven

8 966

126

9 092

1529 Skodje

4 278

912

5 190

1531 Sula

9 210

1 874

11 084

1532 Giske

7 939

691

8 630

1534 Haram

11 042

0

11 042

1535 Vestnes

7 862

847

8 709

1539 Rauma

9 782

1 516

11 298

1543 Nesset

3 924

0

3 924

1545 Midsund

2 545

740

3 285

1546 Sandøy

1 780

0

1 780

1547 Aukra

3 967

0

3 967

1548 Fræna

10 664

2 558

13 222

1551 Eide

3 899

919

4 818

1554 Averøy

6 810

746

7 556

1557 Gjemnes

3 247

0

3 247

1560 Tingvoll

4 205

971

5 176

1563 Sunndal

9 300

0

9 300

1566 Surnadal

7 597

0

7 597

1567 Rindal

2 876

0

2 876

1571 Halsa

2 344

0

2 344

1573 Smøla

3 021

119

3 140

1576 Aure

4 728

0

4 728

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 

  •