Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Kommunane i Oppland får millionar til samhandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0501 Lillehammer

32 566

618

33 184

0502 Gjøvik

35 240

0

35 240

0511 Dovre

3 829

0

3 829

0512 Lesja

2 925

0

2 925

0513 Skjåk

3 096

0

3 096

0514 Lom

3 174

0

3 174

0515 Vågå

5 083

0

5 083

0516 Nord-Fron

7 408

0

7 408

0517 Sel

8 029

0

8 029

0519 Sør-Fron

4 305

0

4 305

0520 Ringebu

6 029

561

6 590

0521 Øyer

6 111

0

6 111

0522 Gausdal

8 017

0

8 017

0528 Østre Toten

18 731

0

18 731

0529 Vestre Toten

15 733

0

15 733

0532 Jevnaker

7 589

0

7 589

0533 Lunner

9 827

0

9 827

0534 Gran

16 734

0

16 734

0536 Søndre Land

7 351

394

7 745

0538 Nordre Land

8 865

1 288

10 153

0540 Sør-Aurdal

4 278

0

4 278

0541 Etnedal

1 957

135

2 092

0542 Nord-Aurdal

8 065

0

8 065

0543 Vestre Slidre

2 876

0

2 876

0544 Øystre Slidre

3 961

0

3 961

0545 Vang

2 110

0

2 110

 

Tabellforklaring:

Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2. 

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane
  •