Historisk arkiv

737 millionar kroner meir til Møre og Romsdal neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1502 Molde

1 211 181

53 717

4.6

1504 Ålesund

2 096 725

96 194

4.8

1505 Kristiansund

1 148 713

45 790

4.2

1511 Vanylven

197 860

7 525

4.0

1514 Sande

161 481

8 318

5.4

1515 Herøy

461 377

21 869

5.0

1516 Ulstein

393 718

12 236

3.2

1517 Hareid

251 445

15 984

6.8

1519 Volda

437 208

16 590

3.9

1520 Ørsta

529 081

27 597

5.5

1523 Ørskog

126 148

6 334

5.3

1524 Norddal

114 146

4 449

4.1

1525 Stranda

244 531

10 045

4.3

1526 Stordal

72 967

2 150

3.0

1528 Sykkylven

377 595

14 476

4.0

1529 Skodje

221 224

9 978

4.7

1531 Sula

429 448

23 106

5.7

1532 Giske

381 014

17 361

4.8

1534 Haram

457 875

17 804

4.0

1535 Vestnes

319 666

12 876

4.2

1539 Rauma

391 671

14 942

4.0

1543 Nesset

173 431

6 750

4.0

1545 Midsund

124 525

5 474

4.6

1546 Sandøy

87 816

3 028

3.6

1547 Aukra

180 323

8 755

5.1

1548 Fræna

486 445

29 681

6.5

1551 Eide

187 658

6 361

3.5

1554 Averøy

287 131

17 889

6.6

1557 Gjemnes

154 876

4 605

3.1

1560 Tingvoll

181 771

6 033

3.4

1563 Sunndal

372 035

16 378

4.6

1566 Surnadal

314 258

11 500

3.8

1567 Rindal

123 550

3 936

3.3

1571 Halsa

104 608

3 123

3.1

1573 Smøla

130 119

4 291

3.4

1576 Aure

227 651

9 566

4.4

Fordelast gjennom året

47 523Møre og Romsdal

13 208 793

578 636

4.6

Møre og Romsdal fylkeskommune

3 477 912

158 176

4.8

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.