Historisk arkiv

812 millionar kroner meir til Sør-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

1601 Trondheim

8 030 591

349 716

4.6

1612 Hemne

218 183

7 871

3.7

1613 Snillfjord

71 437

2 177

3.1

1617 Hitra

240 067

13 459

5.9

1620 Frøya

253 366

9 868

4.1

1621 Ørland

260 531

17 889

7.4

1622 Agdenes

114 194

3 357

3.0

1624 Rissa

355 686

12 206

3.6

1627 Bjugn

251 832

13 665

5.7

1630 Åfjord

186 236

7 302

4.1

1632 Roan

69 735

2 313

3.4

1633 Osen

73 471

1 942

2.7

1634 Oppdal

338 454

12 928

4.0

1635 Rennebu

145 981

5 827

4.2

1636 Meldal

224 387

7 385

3.4

1638 Orkdal

560 318

32 621

6.2

1640 Røros

288 768

10 746

3.9

1644 Holtålen

118 632

4 994

4.4

1648 Midtre Gauldal

328 430

17 562

5.6

1653 Melhus

756 951

41 725

5.8

1657 Skaun

351 529

19 859

6.0

1662 Klæbu

287 310

10 974

4.0

1663 Malvik

608 065

25 422

4.4

1664 Selbu

226 247

10 356

4.8

1665 Tydal

56 911

1 621

2.9

Fordelast gjennom året

60 500Sør-Trøndelag

14 477 813

647 487

4.7

Sør-Trøndelag fylkeskommune

3 239 666

164 997

5.4

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.