Historisk arkiv

Kommuneproposisjonen 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV