Prop. 124 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen 2011

Kommuneproposisjonen 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget