Prop. 124 S (2009–2010)

Kommuneproposisjonen 2011

Kommuneproposisjonen 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget