Historisk arkiv

Lunner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lunner kommunevåpen

Tema: Kompetanse

Prosjektleder: Ole Øystein Larsen og Jenny Eide Hemstad

Bakgrunn: Lunner kommune planlegger for en høy befolkningsvekst, samtidig som det stadig er nye behov for spesialisert kompetanse (f.eks. i forbindelse med Samhandlings- reformen), i tillegg til at kommunens medarbeidere har en høy gjennomsnittsalder. En strategisk kompetanseplan for å håndtere utfordringene når det gjelder rekruttering, mobilisering, utvikling og avvikling av kompetanse vil derfor være viktig for at Lunner kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å være en profesjonell tjeneste- og serviceleverandør og ansvarlig myndighetsutøver for sine innbyggere.

Prosjekt: ”Lea’n i Lunner”

Mål:

 • Å utvikle kulturen medarbeiderskap
  • å oppnå arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig og medansvarlig
 • Å ta i bruk verktøyet lean i kontinuerlig forbedringsarbeid
  • å foredle det bestående slik at våre arbeidsprosesser er forenklet og alltid har verdi for brukeren
 • Å etablere den kontinuerlige prosessen strategisk kompetansestyringog delta i ”Saman om ein betre kommune”
  • å vite hva kommunen trenger av kompetanse, sikre utvikling av dagens medarbeidere og bruk av deres kompetanse, styrke evnen til å rekruttere riktig kompetanse

Tiltak:

 • Kurs over 3 dager for samtlige fast ansatte (650 medarbeidere) som basis og støtte for arbeidet med å bygge opp om myndiggjorte, aktive og selvstendige medarbeidere som deltar i ”medledelse” på arbeidsplassen.
 • Oppstart av kontinuerlig forbedringsarbeid på alle nivåer og på alle tjenesteder og avdelinger ved å innføre kommune-lean som prosess og verktøy for løpende forbedringsarbeid.
 • Utvikle strategisk kompetansestyringsplan på overordnet nivå i kommuneorganisasjonen.
 • Utarbeide kompetanseutviklingsplaner-/tiltaksplaner for tjenesteområder og tjenestesteder med underliggende avdelinger.
 • Ansattsystemets rekrutteringsmodul tas i bruk.


Nyheter: