Historisk arkiv

RKK Vesterålen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Andøy, Hadsel, Sortland, Bø i Norland, Lødingen og Øksnes

Prosjektleder: Hilde Hansen og Karianne Bråthen  

Bakgrunn: Kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes har siden 1987 samarbeidet om kompetansetiltak. Samarbeidet er organisert gjennom Regionalt Kompetanseutvikingskontor (RKK), som er en del av Vesterålen regionråd. De siste årene har fagutvalget i RKK utarbeidet et felles årshjul for kompetansestyring, og i tillegg laget en felles mal for kommunale kompetanseplaner. I arbeidet med årshjul og mal for planer kom behovet for å få til en mer helhetlig kompetanseutviklingi regionen for å gi ledere og mellomledere et skikkelig løft. Dette resulterte i prosjektet ”Rett Kurs!” - et kompetansehevingsprosjekt for ledere og mellomledere i kommunene.

Prosjekt: ”Rett Kurs!”

Mål: Gjennom helhetlig og målrettet kompetansestyring sammen skape enda bedre kommuner i Vesterålsregionen.

 • Flere ansatte med nødvendig fag-, videre- og etterutdanning
 • Enda bedre kvalitet på kommunens tjenester – færre klagesaker
 • Økt rekruttering og kompetansemobilisering
 • Enda bedre omdømme
 • Gi 100 ledere/mellomledere kompetanseheving
 • Etablere systematisk lederutvikling over tid
 • Øke bevisstheten rundt kompetansestyring i kommunene
 • Etablere en base/oversikt over interne kursholdere i regionen

Tiltak:

 • Implementere årshjul for kompetansestyring og systematisk leder- og mellomlederopplæring. Hovedfokus er 100 ledere/mellomledere fra regionen.
 • Gjennomføre nærmere 6-7 kurs som inngår i modulen ledelse
 • Gjennomføre ca 13 kurs, der hver kommune ut fra behov velger fritt sine deltakere. RKK har ansvar for disse kursene.
 • Interne kurs i de enkelte kommunene. De interne kursene har hver enkelt kommune ansvar for.

 

Nyheter: