Historisk arkiv

Kommuneloven 20 år – vi ønsker din mening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fungerer kommuneloven fortsatt på en god måte?

Kommuneloven legger føringer på hvordan kommuner organiseres og drives. Men er loven tilpasset moderne kommuner i 2012? Eller er tiden inne for å revidere hele eller deler av loven? Si din mening ved å klikke på en av lenkene under.

Vi vil høre fra deg
Vi ønsker å høre fra deg som bruker loven, for eksempel deg som er folkevalgt, jobber i en kommune eller representerer en interesseorganisasjon. Hvordan opplever du at loven fungerer i praksis?

Kommuneloven regulerer en rekke områder, som kommunal organisering, kontroll og saksbehandling. Nedenfor har vi listet opp noen utvalgte temaer. Vi håper du vil gi oss innspill på et eller flere av disse.

Har du synspunkter som ikke hører inn under noen av temaene, bruk ”andre temaer”. Du kan gi innspill fram til 5. november 2012.

Temaer vi ønsker innspill på

  • Folkevalgte og administrasjon - oppgaver og myndighet
  • Interkommunalt samarbeid
  • Saksbehandlingsregler og folkevalgtes rettigheter og plikter
  • Innbyggerdeltakelse
  • Økonomiforvaltning
  • Kontrollordninger
  • Andre temaer

Hva skjer med innspillene?
Innspillene sendes til Kommunalavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet. De vil bli journalført, men ikke svart på. Innspillene kan bli lagt ut på denne siden. Du trenger ikke oppgi navn eller annen informasjon for å sende innspill.

Takk for alle innspill!
Innspillssiden er nå stengt for nye innspill. Vi takker alle engasjerte innbyggere, kommuneansatte, folkevalgte, organisasjoner og andre som gjennom innspillssiden har delt nyttige erfaringer med departementet. Vi tar med innspillene i det videre arbeidet med å vurdere om det er behov for å revidere hele eller deler av loven. Nedenfor kan du lese et utvalg av innkomne innspill.Kommuneloven 20 år