Historisk arkiv

Kulturminister Huitfeldt mottok NOU fra Mediestøtteutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Huitfeldt mottok NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte av lederen for Mediestøtteutvalget Yngve Slettholm.

NOU 2010: 14

Pressekonferansen på web-tv