Historisk arkiv

Historisk arkiv

Endringer i produksjonstilskuddet på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag sendes nytt høringsnotat om endringer i produksjonstilskuddet for dagsaviser ut på høring. Høringsnotatet følger opp tidligere høringer i saken, samt departementets omtale av omlegging av pressestøtten til en plattformnøytral mediestøtte i statsbudsjettet for 2013.

I dag sendes nytt høringsnotat om endringer i produksjonstilskuddet for dagsaviser ut på høring. Høringsnotatet følger opp tidligere høringer i saken, samt departementets omtale av omlegging av pressestøtten til en plattformnøytral mediestøtte i statsbudsjettet for 2013.

- Produksjonstilskuddet er viktig for å bidra til mediemangfoldet, og en omlegging av støtten er et bidrag til å lette medienes overgang til digitale plattformer. Nå ser jeg frem til innspillene som kommer i høringen, sier kulturminister Hadia Tajik. 

I høringsnotatet foreslår departementet at også løssalgsaviser skal kunne motta støtte. Formålet med støtteordningen er å opprettholde et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier. Departementet legger til grunn at både abonnements- og løssalgsaviser kan bidra til dette formålet.

Videre foreslår departementet at det innføres en avkortningsordning i støttesystemet. Dette vil innebære at det settes et tak for hvor lønnsomme aviser kan være etter utbetalt produksjonstilskudd. Aviser med lønnsomhet over et gitt nivå vil få en avkorting av tilskuddet. Høringsnotatet drøfter også ulike løsninger for støttetak. Departementet opprettholder imidlertid sitt tidligere forslag om at ingen avis kan motta mer enn 40 millioner kroner i støtte i ett kalenderår.