Historisk arkiv

Endringer i forskrift om plantevernmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har 19. desember 2005 fastsatt ny forskrift om plantevernmidler. Forskriften trer i kraft straks.

 

Off-label godkjenning
Endringsforskriften innfører blant annet mulighet til å kunne søke om å få bruke et preparat ”off-label”. Dette innebærer at det kan søkes om at et allerede godkjent plantevernmiddel kan benyttes til andre bruksområder enn det som inngår i den ordinære godkjenningen. Det stilles de samme betingelsene i forhold til at preparatet ikke har uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, dyr og miljøet, som det gjøres ved ordinær godkjenning.

Tilgangen på plantevernmidler til bruk i små kulturer kan være begrenset. Hensikten med ordningen er å legge til rette for at næringen får mulighet til å ta initiativ til å løse noen av de plantevernmessige utfordringene en per i dag kan stå ovenfor i slike situasjoner.

Importør/tilvirker vil ikke ha ansvar for eventuelle skader på kulturer og annen utilsiktet effekt som følge av godkjent off-label bruk. Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for behandling av søknader og krav til godkjenning for off-label bruk.