Historisk arkiv

Dyrehelse: Svinepest i Bulgaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrehelse: Mattilsynet har fått melding om et utbrudd av klassisk svinepest i Bulgaria. Diagnosen ble bekreftet den 7. februar 2006.

Dyrehelse: Svinepest i Bulgaria

Dyrehelse: Mattilsynet har fått melding om et utbrudd av klassisk svinepest i Bulgaria. Diagnosen ble bekreftet den 7. februar 2006.
 

Det er satt i verk strenge tiltak for å unngå at smitten sprer seg. Det er forbudt å innføre levende svin og ferskt svinekjøtt fra Bulgaria til Norge.