Historisk arkiv

Tollnedsettelser for landbruksvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Formålet med forskriften er å legge til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon.

Tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Formålet med denne forskriften er å legge til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri.
 

Tollvernet for landbruksvarer skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon blant annet i henhold til jordbruksavtalens prisbestemmelser og å hindre uønskede markedsforstyrrelser.