Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Jordskifte: Rettsmekling for jordskifterettene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordskifte: Fra 1. april starter jordskifterettene en forsøksordning med rettsmekling, som er enklere og raskere enn normal behandling i retten.

Jordskifte: Rettsmekling for jordskifterettene

Jordskifte: Fra 1. april starter jordskifterettene en forsøksordning med rettsmekling, som er enklere og raskere enn normal behandling i retten. Ordningen skal gjelde fram til 31.03.12.

- Jeg har forventninger om at ordningen vil kunne bidra til en raskere saksavvikling i jordskifterettene, og at den vil kunne spare både partene og samfunnet kostnader til tvisteløsning, sier landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen

Rettsmekling innebærer at dommeren i saken, eller en annen mekler som retten har bestemt, mekler mellom partene. Dersom det oppnås enighet, inngås det et forlik som får virkning som en dom. Prosessen er enklere og raskere enn en normal behandling i retten. Dette sparer både samfunnet og partene tid, ressurser og penger på.

Tingretter og lagmannsretter
En midlertidig ordning med rettsmekling for de ordinære domstolene ble fastsatt i 1997 og har etter hvert blitt utvidet til å gjelde alle tingretter og lagmannsretter. Evaluering av ordningen har vist at forliksprosenten har økt og at rettsmekling har ført til raskere avvikling av domstolenes portefølje. En permanent rettsmeklingsordning er fastsatt i ny tvistelov. Forskriften her innebærer at rettsmekling nå også vil kunne gjennomføres i jordskifteretten i saker som gjelder tvist eller uklarhet om eiendomsrett eller grenser.

Jordskifte: Fra 1. april starter jordskifterettene en forsøksordning med rettsmekling, som er enklere og raskere enn normal behandling i retten.


22.01.07

Til toppen