Historisk arkiv

Jordbruk: Avslutter konflikter om markedsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fattet vedtak i en rekke klagesaker innenfor prisutjevningsordningen for melk. Vedtakene bidrar til å avslutte konfliktene denne ordningen har medført.

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fattet vedtak i en rekke klagesaker innenfor prisutjevningsordningen for melk. Vedtakene bidrar til å avslutte konfliktene denne ordningen har medført.

- Gjennom de endringer i markedsordningen for melk som ble gjennomført 1. juli 2007 og det vedtaket departementet har fattet i dag, har vi nå lagt bak oss fortidens konflikter i meieribransjen. Vi har nå lagt et godt grunnlag for åpen og sunn konkurranse i foredlingen av melk, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en kommentar.

Alle dokumenter i pdf:

Klagesakene det er fattet vedtak i gjelder etterregninger i prisutjevningsordningen for perioden 2004-2006. I tillegg har departementet omgjort tidligere vedtak i ordningen hva gjelder dekning av ekstra kostnader til distribusjon.  Når det gjelder prinsippene for renteberegning, innebærer vedtaket en oppfølging av premissene i Borgarting lagmannsretts dom av 15.1.2007. 

Tines konkurrenter får totalt utbetalt om lag 13,5 mill. kroner som følge av vedtaket. Av dette får Synnøve Finden utbetalt ca 11,2 mill. kroner og Q-meieriene utbetalt ca 1,5 mill. kroner.

Jordbruk: Landbruks- og matdepartementet har i dag fattet vedtak i en rekke klagesaker innenfor prisutjevningsordningen for melk. Vedtakene bidrar til å avslutte konfliktene denne ordningen har medført.