Historisk arkiv

Landbruk: 4,5 millioner kroner til omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har inngått avtale med ekteparet Eli Dørum og Kåre Kleiva om støtte til omstilling fra saueproduksjon og over til rugeegg. Det betyr at de avvikler sitt utmarksbaserte sauehold i ett av kjerneområdene for ulv.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har inngått avtale med ekteparet Eli Dørum og Kåre Kleiva om støtte til omstilling fra saueproduksjon og over til rugeegg. Det betyr at de avvikler sitt utmarksbaserte sauehold innenfor forvaltningsområdet for ulv.

- Jeg er glad for at vi er kommet fram til en avtale om omstilling for Kåre Kleiva til ny produksjon. Vi har strukket oss langt for å få en løsning i ulvesonen i Elverum der konfliktnivået lenge har vært høyt. 

Det er inngått avtale mellom Eli Dørum og Kåre Kleiva og Landbruks- og matdepartementet om omstilling av driften på grunn av rovvilt. Avtalen innebærer et investeringstilskudd på 4,0 millioner kroner og en omstillingsstøtte på 0,5 millioner kroner. Omlegging til annen produksjon er vurdert som en rasjonell løsning som grunnlag for videre inntektsgrunnlag på bruket. 

Omstillingsstøtten begrunnes med særskilte kostnader forbundet med omstilling til en ny produksjon. Tilskuddet er fordelt mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet med halvparten fra hver. Statsråd Lars Peder Brekk sier han er tilfreds med at Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet sammen bidrar til løsning av et langvarig høyt konfliktnivå i dette området innenfor ulvesonen.

Kontaktpersoner:
Departementsråd Per Harald Grue - tlf.: 22 24 91 08, mob: 97 03 35 26
Per Finset - tlf.: 22 24 93 35.      

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har inngått avtale med ekteparet Eli Dørum og Kåre Kleiva om støtte til omstilling fra saueproduksjon og over til rugeegg.