Historisk arkiv

Økologisk: Løsdrift i melkeproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Melkebesetninger mindre enn 35 melkekyr er unntatt fra kravet om løsdrift etter 2010. Det har Landbruks- og matdepartementet bestemt.

Økologisk: Melkebesetninger mindre enn 35 melkekyr er unntatt fra kravet om løsdrift etter 2010. Det har Landbruks- og matdepartementet bestemt.

Unntaket fra bestemmelsen om at økologisk melkeproduksjon skal foregå i løsdrift, utgår i 2010 i henhold til EU-regelverket. Men det er anledning til å fastsette en nasjonal grense for pålegg om løsdrift. Det er med utgangspunkt i dette og i regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon i 2015 at Landbruks- og matdepartementet har bestemt at besetninger med inntil 35 melkekyr unntas fra kravet om løsdrift etter 2010.

Økende etterspørsel
- Med dette har vi fjernet den viktigste flaskehalsen for omlegging til økologisk melke- og storfekjøttproduksjon, som jeg regner med vil skyte fart nå. Med den sterkt økende etterspørselen etter økologiske produkter som vi ser i markedet nå er dette hardt tiltrengt, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

For bruk som benytter seg av dette unntaket, dvs. som produserer økologisk i båsfjøs, finnes det tilleggskrav for å sikre dyrevelferden, som blant andre krav til lufting og beitemulighet i sommersesongen. Disse kravene skal nå bli grundig gjennomgått og skjerpet.

Kontaktperson: Departementsråd Per Harald Grue, tlf 22 24 91 08.

Økologisk: Melkebesetninger mindre enn 35 melkekyr er unntatt fra kravet om løsdrift etter 2010. Det har Landbruks- og matdepartementet bestemt.