Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv åpner dørene for 100 millioner frø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Statsminister Jens Stoltenberg åpnet idag dørene til Svalbard Globale frøhvelv i Longyearbyen. Sammen med Nobelprisvinneren Wangari Maathai bar han de første frøkassene inn i hvelvet. Du kan følge hele den offisielle seremonien på Nett-TV på regjeringen.no fra kl. 14.00.

 

Logo Svalbard Globale Seed Vault

Svalbard Globale frøhvelv:

Arktisk frøhvelv åpner dørene for 100 millioner frø

 

Seremoni som markerer helt ny innsats for å beskytte globale landbruksprodukter Verdensledere og frø fra over 100 land.

LONGYEARBYEN (26. FEBRUAR 2008): Svalbard Globale frøhvelv åpnet i dag på den fjerntliggende øya i Arktis. På åpningsdagen mottok hvelvet 100 millioner frø som kom fra over 100 land. Frøinnskuddene varierte fra unike sorter av viktige afrikanske og asiatiske basismatvarer som mais, ris, hvete, cowpea og durra til europeiske og søramerikanske sorter av aubergin, salat, bygg og poteter. Disse første innskuddene i frøhvelvet representerer den mest omfattende og mangfoldige samlingen av matplantefrø som finnes i hele verden.

Under åpningsseremonien låste statsminister Jens Stoltenberg opp hvelvet, og sammen med den afrikanske fredsprisvinneren og miljøforkjemperen Wangari Maathai plasserte han de første frøene i hvelvet. EU-kommisjonens president, José Manuel Barroso, samt en rekke prominente personer og landbrukseksperter fra hele verden, deponerte frø under seremonien. Et utvalg av norske musikere og kor underholdt også under åpningsseremonien som ble avholdt 130 meter inne i de frosne fjellene.

Photo: Mari Tefre/Svalbard Global Seed Vault
Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv. Klikk på bildet for større format.  

Hvelvet er bygd i nærheten av Longyearbyen på Spitsbergen og inneholder i første omgang 268 000 forskjellige prøver av frø. Alle prøvene stammer fra ulike gårder eller jorder rundt i verden. Hver prøve kan inneholde hundrevis av frø eller mer. Frøene som ble sikret i hvelvet i dag, veide hele 10 tonn og fylte 676 kasser.

Åpningen av frøhvelvet er en del av en helt ny innsats for å ivareta klodens raskt avtagende biologiske mangfold. Mangfoldet i matplantene er helt nødvendig for matproduksjonen, men det minker. Dette "feilsikre" anlegget, som er gravd dypt inn i de frosne steinene i arktisk fjell, vil i århundrer, eller mer, bevare hundrevis av millioner frø som representerer alle viktige sorter av matplanter som finnes i verden i dag. Samtidig som hvelvet beskytter mot det daglige tapet av mangfold, kan det også vise seg uunnværlig for å gjenoppta landbruksproduksjonen på regionalt eller globalt nivå etter en naturkatastrofe eller en menneskeskapt katastrofe. Det er tatt hensyn til uforutsette omstendigheter i forbindelse med klimaendringer. Selv ved verste tenkelige tilfelle av global oppvarming vil rommene i hvelvet holde seg naturlig frosset i opptil 200 år.

"Med klimaendringer og andre krefter som truer mangfoldet av liv som opprettholder planeten vår, er Norge stolt av å spille en sentral rolle for å skape et anlegg som kan beskytte det som ikke bare er frø, men også de grunnleggende byggesteinene for menneskenes sivilisasjon," sa statsminister Jens Stoltenberg.

"Mangfold i matplanter vil snart vise seg å være den mektigste og mest uunnværlige ressursen for å ta hånd om klimaendringer og restriksjoner på vann- og energitilførsel og for å dekke matbehovet for den økende befolkningen," sa direktør Cary Fowler i Global Crop Diversity Trust. 

Svalbard Globale frøhvelv er finansiert og etablert av Norge som en tjeneste til hele verden. Global Crop Diversity Trust gir støtte til løpende drift av frøhvelvet, samt til å organisere og finansiere klargjøring og forsendelse av frø fra utviklingsland til anlegget. NordGen skal administrere anlegget og vedlikeholde en elektronisk database over prøvene som er lagret i hvelvet, som har kapasitet til å oppbevare 4,5 millioner prøver – omkring 2 milliarder frø.

Statsminister Stoltenberg og Wangari Maathai, som grunnla det afrikanske Green Belt Movement og vant Nobels fredspris i 2004, leverte sammen den første kassen med frø til hvelvet. Den inneholdt riskorn som var spesielt pakket med ulike sorter fra 104 land. Esken ble åpnet under seremonien og deretter lukket igjen før den ble plassert i hvelvet.
 
"Den åpenbare generelle interessen for prosjektene med frøhvelvet viser at vi alle er i ferd med å endre måten vi tenker miljøvern på.  Nå forstår vi at i tillegg til internasjonale bevegelser for å redde verdens utrydningstruede arter og regnskoger er det like viktig at vi tar vare på mangfoldet i verdens matplanter for fremtidige generasjoner," sa Maathai.

"Åpningen av frøhvelvet markerer et historisk vendepunkt når det gjelder å sikre verdens mangfold i matplanter, " sa Fowler. "Men omkring 50 prosent av det unike mangfoldet som er lagret i frøbanker, er fremdeles truet. Vi er midt i arbeidet med å forsøke å redde disse sortene. Hvis vi lykkes, garanterer vi at disse vidt forskjellige matplantene bevares og gjøres tilgjengelige. For alltid."

Unik bygning
Selve bygningen som hvelvet ligger i, har tiltrukket mye oppmerksomhet utenfra på grunn av plasseringen, samt de uvanlige egenskapene med hensyn til konstruksjon, sikkerhet og estetikk. Konstruksjonen gjør at den holder seg kald med bare én 10-kilowatts kompressor, som går på lokalgenerert elektrisitet.

Hvelvet består av tre høyt sikrede rom i enden av en 125 meter lang tunnel som er sprengt ut i et fjell på Svalbard. Frøene lagres ved -18 °C og forsegles i spesialutformede firelags foliepakker. Pakkene forsegles i esker og lagres på hyller inne i hvelvet. Hvert hvelv er omgitt av arktisk permafrost, som sikrer at frøene overlever ved eventuelle strømbrudd. Den lave temperaturen og fuktighetsnivået inne i hvelvene sikrer lav metabolsk aktivitet, slik at frøene forblir levedyktige. Enkelte av frøene i hvelvet kan være levedyktige i tusen år eller mer hvis de oppbevares riktig og holdes ved -20 °C. Bygg kan for eksempel vare i 2000 år, hvete i 1700 år og durra i nesten 20 000 år.

Alle som forsøker å få tilgang til frøene på egen hånd, må passere fire låste dører; de tunge inngangsdørene i stål, en annen dør omkring 115 meter nede i tunnelen og til slutt de to kodede luftslusedørene. Nøklene er kodet for å gi tilgang til de ulike nivåene i anlegget. Ikke alle nøklene kan brukes til å låse opp alle dørene. Det er montert bevegelsessensorer rundt omkring. Eskene med frø inne i rommene skannes før de kommer inn i frøhvelvet.

Et kunstverk gjør hvelvet synlig på kilometers avstand. Kunstner Dyveke Sanne og KORO, Kunst i offentlige rom, har samarbeidet for å fylle taket og inngangen til hvelvet med sterkt reflekterende stål, speil og prismer. Installasjonen fungerer som et fyrtårn. Den reflekterer polarlyset i sommermånedene, mens om vinteren vil et nettverk av 200 fiberoptiske kabler gi den et dempet turkisgrønt og hvitt lys.

Svalbard Globale frøhvelv (www.seedvault.no)
Svalbard Globale frøhvelv er utformet for å oppbevare duplikater av frø fra frøsamlinger fra hele kloden. Hvis frøene går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller ren ressursmangel, kan frøsamlingene gjenopprettes ved hjelp av frø fra Svalbard. Frøhvelvet eies av den norske stat, som også har finansiert konstruksjonsarbeidet til nærmere 50 millioner kroner.

Global Crop Diversity Trust (www.croptrust.org)
Stiftelsens oppgave er å sikre at mangfoldet i matplanter bevares og er tilgjengelig for å sikre matforsyninger over hele verden. Selv om mangfold i matplanter er avgjørende for å bekjempe sult og i det hele tatt bevare fremtiden for landbruket, er finansieringen upålitelig, og mangfoldet er i ferd med å gå tapt. Stiftelsen er den eneste organisasjonen som arbeider over hele verden for å løse dette problemet.