Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i markedsordningene for kjøtt og egg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: En arbeidsgruppe foreslår vesentlige endringer i markedsordningene for kjøtt (storfe, sau/lam, gris) og egg.

Jordbruk: En arbeidsgruppe foreslår vesentlige endringer i markedsordningene for kjøtt (storfe, sau/lam, gris) og egg. Gruppen har hatt deltakere fra avtalepartene og markedsaktører fra verdikjeden for disse sektorene.

Arbeidsgruppen foreslår at nåværende målprissystem for kjøtt og egg i jordbruksavtalen bør avvikles. Et stort flertall i gruppen anbefaler omlegging til en ny modell uten målpris, men med en øvre prisgrense som grunnlag for forvaltning av tollvernet. Som et viktig grunnlag for å gjennomføre målene for landbrukspolitikken, foreslås det å opprettholde Norturas markedsreguleringsansvar med mottaksplikt fra produsentene og forsyningsplikt overfor andre markedsaktører.

Det foreslås videre at markedsreguleringen for sektorene endres ved at reguleringslagring begrenses til et forhåndsdefinert kvantum med grunnlag i sesongbehov og at reguleringseksport normalt ikke skal benyttes. Produksjonsregulering videreføres.

Arbeidsgruppen ble nedsatt ved jordbruksoppgjøret i 2008 for å utrede endringer i markedsordningene for kjøtt og egg. En hovedårsak til dette er behovet for å redusere nivået på beregnet AMS-støtte i forhold til WTO-begrensningene for slik støtte.

Gruppens rapport svarer på denne utfordringen ved at forslaget tilfredsstiller kravet om vesentlig reduksjon i AMS, opprettholder vesentlige elementer i gjennomføringen av landbrukspolitikken, og kan gjennomføres fra 1. juli 2009.

Forslagene i rapporten vil bli en del av jordbruksoppgjøret våren 2009, der det også vil bli vurdert hvor mange av markedsordningene som skal legges om. For mer innformasjon vises det til arbeidsgruppas rapport.

Jordbruk: En arbeidsgruppe foreslår vesentlige endringer i markedsordningene for kjøtt (storfe, sau/lam, gris) og egg.

 

Til toppen