Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Jordbruk: Åpner for salg av landbruksjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Finnmarkseiendommens styre har vedtatt at det likevel skal være mulig for bønder å kjøpe jorda de dyrker. Både Fylkesmannen i Finnmark og Landbruks- og matdepartementet har støttet landbruksnæringas krav om å kunne kjøpe jorda de dyrker.

Jordbruk: Finnmarkseiendommens styre har vedtatt at det likevel skal være mulig for bønder å kjøpe jorda de dyrker. Både Fylkesmannen i Finnmark og Landbruks- og matdepartementet har støttet landbruksnæringas krav om å kunne kjøpe jorda de dyrker. 

Styrevedtaket til Finnmarkseiendommen (Fefo) vil bety en oppmyking av jordforvaltninga.  I retningslinjene som styret vedtok, omhandles en rekke forhold knyttet til FeFo sin behandling av landbrukssaker. I tråd med retningslinjene kan salg av en del landbruks- jord som er i drift, skje etter søknad og etter anbefaling fra lokal landbruksmyndighet. Landbruksjord som ligger isolert i utmark eller jord som vil bli utbygd kan ikke selges.               Sørøya i Hammerfest kommune Foto: Bruno Smis
Sørøya i Hammerfest kommune
Foto: Bruno Smis

Jordbruk: Finnmarkseiendommens styre har vedtatt at det likevel skal være mulig for bønder å kjøpe jorda de dyrker. 

Til toppen