Historisk arkiv

Dyrevelferd: Mange møtte Brekk på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: Interessen var stor for å møte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på nettet. Og de drøyt 60 spørsmålene strakk seg over et bredt spekter. - Jeg er veldig godt fornøyd med responsen. Den viser at mange engasjerer seg for at dyr skal ha det bra. Det engasjementet liker jeg, sier Brekk.

Dyrevelferd: Interessen var stor for å møte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på nettet. Og de drøyt 60 spørsmålene strakk seg over et bredt spekter. - Jeg er veldig godt fornøyd med responsen. Den viser at mange engasjerer seg for at dyr skal ha det bra. Det engasjementet liker jeg, sier Brekk.

Dyrevelferdsloven trådte i kraft fra 1.1.2010. Engasjementet både rundt dette lovarbeidet spesielt og om dyrs velferd generelt har vært stor helt siden Stortinget mottok og behandlet dyrevelferdsmeldingen i første halvdel av 2000-tallet. Loven omfatter både tamme og ville dyr og både produksjonsdyr og hobby- og selskapsdyr. Den favner med andre ord bredt. Bredden i spørsmålene som er kommet inn, viser at det norske folk har oppfattet nettopp det. Og spørsmålslisten var så lang at Brekk ikke rakk å besvare på langt nær alle spørsmålene.

Flere ville vite om statsrådens holdninger til pelsdyrhold. Dyrevelferd for kyllinger var også tema for flere spørsmål. For øvrig spredte innholdet i de til sammen drøyt 60 spørsmålene over et stort område.

- De spørsmålene jeg har svart på, er et forsøk på å speile bredden. Dessuten har flere spørsmål hatt så beslektede problemstillinger at jeg har forsøksvis svart på flere spørsmål i ett svar. Jeg har fått mange viktige spørsmål. Og de som ikke føler de har fått svar, skal vite at vi tar med oss alle innspill som er kommet i det videre arbeidet med å følge opp Dyrevelferdsloven, sier Brekk.

Det er første gang norske borgere blir invitert til nettmøte med en statsråd på portalen regjeringen.no. Brekk er ikke i tvil om at dette er en form for kontakt med publikum som bare blir viktigere framover.

- Dette er en måte å utvikle demokratiet på som jeg har sans for. Det er ikke siste gang jeg ber folk komme med spørsmål og innspill gjennom et nettmøte, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Dyrevelferd: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.
Dyrevelferd: Interessen var stor for å møte landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på nettet. Og de drøyt 60 spørsmålene strakk seg over et bredt spekter. - Jeg er veldig godt fornøyd med responsen. Den viser at mange engasjerer seg for at dyr skal ha det bra. Det engasjementet liker jeg, sier Brekk. Foto: LMD