Historisk arkiv

Beite av ferskt gras gir sunnere kjøtt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det nylig avsluttede forskningsprosjektet "Arktisk lammekjøtt" viser at lam som har beitet i norsk utmark har spesielle kvaliteter. Beitegras har høy andel av den ernæringsmessig gunstige omega-3 fettsyra alfa-linolen, og denne er kilde til flere ulike helsegunstige fettsyrer - som en finner igjen i kjøtt hos beitedyr.

- Resultatene fra forskningsprosjektet betyr at beiting frem til slakting er positivt både for sauen og for forbrukerne som spiser kjøttet. Norsk sauenæring vil kunne utnytte dette i markedsføring av norsk lammekjøtt, noe som sammen med utmarksbeite i ren, norsk natur vil kunne gi et konkurransefortrinn, sier Jørgen Mølmann ved Bioforsk Nord. - Vi mener også at dette er interessant for andre næringer som driver med kjøttproduksjon i nordlige områder, for eksempel reindrift og storfe.

Helsegevinst
Utmarksbeiter gir en kilde til flerumetta omega-3 fettsyrer i kjøtt og melk, og antioksidanter i spesifikke er spesielt interessant for undersøkelser av fettsyreomdanning hos drøvtyggere. Enkelte typer antioksidanter beskytter flerumetta fettsyrer i vomma mot nedbryting. Det kan gi en helsegevinst for forbrukeren som står i enden av næringskjeden.

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Instituttet er organisert under Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

Sau med lam på beite

Sau med lam på beite (Foto: Erlend Haarberg, Samfoto)