Historisk arkiv

Leif Forsell ny departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Leif Forsell er i statsråd i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Leif Forsell er født i 1954 og utdannet cand. agric. fra Norges landbrukshøgskole i 1979. Forsell var ansatt i Landbruksdepartementet i perioden 1979-88 som saksbehandler og byråsjef. Deretter var han landbruksattaché ved EU-delegasjonen i Brüssel i to år. Forsell ble i 1991 ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, der han fra 1995 var assisterende generalsekretær. Han ble i 1999 direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Siden 2004 har Leif Forsell vært ekspedisjonssjef og leder av Landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet.

Leif Forsell

Leif Forsell er i statsråd i dag utnevnt som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Torbjørn Tandberg)