Historisk arkiv

Jørn Rolfsen ny direktør i Statens landbruksforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Jørn Rolfsen vart i statsråd i dag åremålsbeskikka for ein periode på seks år som administrerande direktør i Statens landbruksforvaltning.

Jørn Rolfsen

Jørn Rolfsen (Foto: Statens landbruksforvaltning (SLF))

Jørn Rolfsen vart i statsråd i dag åremålsbeskikka for ein periode på seks år som administrerande direktør i Statens landbruksforvaltning.

Rolfsen er 48 år og utdanna landbruksøkonom frå Norges Landbrukshøgskole i 1991.

Jørn Rolfsen har frå tidlegare erfaring frå stilling som jordbrukssjef i Skaun kommune, som sakshandsamar i Landbruks- og matdepartementet og frå ulike leiarstillingar i Statens landbruksforvaltning. Frå januar 2012 har han fungert som administrerande direktør i Statens landbruksforvaltning.