Historisk arkiv

Mindre soppgifter i økologisk korn enn i konvensjonelt korn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter.Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter.

- Forekomst av soppgifter i korn er et økende problem som er av betydning både for produksjon av trygg mat og for dyrehelsen, sier Landbruks- og matminster Trygve Slagsvold Vedum. Det er et stort behov for å få nærmere kunnskap på området og resultatene fra Veterinærinstituttets undersøkelse er svært interessante. 

I Veterinærinstituttets undersøkelse ble det funnet at manglende vekstskifte, og bruk av mineralgjødsel og kjemiske plantervernmidler kan forklare et høyere innhold av fusariumsopp og muggsoppgifter i konvensjonelt dyrket korn enn i økologisk dyrket korn. 

Hveteåker

Undersøkelse viser at det er mindre soppgifter i økologisk korn enn i konvensjonelt korn. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)