Historisk arkiv

Nye frø deponert i hvelvet på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som nylig ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder blant annet frøprøver fra Portugal, Costa Rica, Peru, Zambia, Azerbaijan og Columbia.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Nye frø deponert i hvelvet på Svalbard

En ny forsending med frø fra matplanter er deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv. Forsendelsen som nylig ble transportert inn i frøhvelvet i Longyearbyen inneholder blant annet frøprøver fra Portugal, Costa Rica, Peru, Zambia, Azerbaijan og Columbia.

Matplanter for fremtidens klima
Svalbard globale frøhvelv er den samlingen som har størst variasjon av frøprøver i verden. Her lagres frø fra verdens matplanter for framtidige generasjoner. I disse frøene finnes genene hvor neste generasjon kan finne frem til egenskapene som gjør fremtidens kulturplanter effektive i fremtidens klima.

Verdens matvareorganisasjon, FAO, har slått fast at den globale matproduksjonen må opp med 70 prosent innen 2050.

  


En ny forsending med frø fra matplanter blir deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv

En ny forsending med frø fra matplanter blir deponert for langtidslagring i Svalbard Globale frøhvelv (Foto: Simon Jeppson)

Vanskeligere å produsere nok mat
- Vi er 7 milliarder mennesker i dag. I 2050 vil vi være flere enn 9 milliarder her på jorda. Alle har krav på nok, trygg og næringsriktig mat, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Det blir enda mer krevende å skaffe nok mat i årene som kommer. Klimaendringene gjør det vanskeligere og dyrere å produsere mat.  Det er i denne sammenhengen frøene som er lagret i Svalbard globale frøhvelv vil spille en avgjørende rolle i framtida, sier Brekk.

Sikkerhetsnett for verdens matplanter
Svalbard Globale frøhvelv er det endelige sikkerhetsnettet for verdens mangfold av matplanter. Hensikten med frøhvelvet er å trygge verdens viktigste genetiske planteressurser for mat og landbruk med et maksimalt sikkerhetsnivå. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlingene som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden.

Frøbokser i reoler inne i Svalbard Globale frøhvelv

Frøbokser i reoler inne i Svalbard Globale frøhvelv (Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv)

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv, april-mai 2012. (Foto: Simon Jeppson)