Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Inn på tunet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Gjennom Inn på tunet gir 1100 gardsbruk i over 100 kommuner tilbud om et bredt spekter av velferdstjenester. Mandag 20. februar presenterer statsrådene Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete en ny nasjonal strategi for dette arbeidet.

Mange mennesker er i dag fremmedgjorte fra naturen og livsprosessene. Det kan ligge mye god terapi i kontakt med dyr og natur. Et gardsbruk med sitt mangfold av aktiviteter kan gi brukerne positiv stimulans og gode opplevelser. Inn på tunet tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk.

Mandag 20. februar presenteres en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, samt ny logo og godkjenningsordning. Det vil bli presentert forskningsresultater som viser gode resultater av disse tjenestene.

Lanseringen foregår på Kirkerud gård i Nittedal. Terapeutisk hagebruk, musikkgruppe og arbeidstrening i skjermet virksomhet er del av tilbudet på denne garden. Eiere og drivere er Kari og Christian Frank.

Kirkerud ligger i Nittedal kommune, som er en foregangskommune innen bruk av Inn på tunet-tjenester. 3 gårder er etablerte Inn på tunet gårder og 3 gårder er i gang i forhold til prøveprosjekter og rusprosjektet. Kommunen har egen koordinator for Inn på tunet.

Ved siden av statsrådene og brukerparet  på Kirkerud, vil det delta representanter fra blant annet Nittedal kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Universitetet for miljø- og biovitenskap. det vil bli anledning til å intervjue noen av de som bruker tilbudet på Kirkerud.

Sted: Kirkerud gård, Gamleveien 712, Hakadal. Nittedal kommune.

Tid: mandag 20. februar kl 09.45 – 11.00.   

 

Kontaktpersoner:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kai Rune Tollefsen. Tlf 91 38 89 90.
For landbruks- og matministeren: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11.
For kommunal- og regionalministeren: Sissel Mossing. Tlf 92 08 01 47.