Historisk arkiv

Pris til historiske hager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim fikk i dag Den nasjonale kulturlandskapsprisen. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og Norsk Kulturarvs styreleder Turid Øhrn sto for utdelingen av prisen på Hovelsrud gård i Ringsaker.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med prisvinnerne, fra venstre: Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med prisvinnerne, fra venstre: Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim (Foto: LMD)

Olssøn og Sørheim blir tildelt Kulturlandskapsprisen for sin store innsats med å restaurere, dokumentere og formidle kunnskap om historiske hageanlegg, som en viktig del av kulturarven og verdiene i kulturlandskapet. Det var i skarp konkurranse med mange svært gode prosjekter over hele landet. Begge knytter kulturarvbasert næring opp mot gårdsdriften og kulturlandskapet på en forbilledlig måte.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og Norsk Kulturarvs styreleder Turid Øhrn under utdelingen av Den nasjonale kulturlandskapsrisen på Hovelsrud gård i Ringsaker.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og Norsk Kulturarvs styreleder Turid Øhrn under utdelingen av Den nasjonale kulturlandskapsrisen på Hovelsrud gård i Ringsaker. (Foto: LMD)

Stor og målrettet innsats
- Mange i vårt land bidrar til å skjøtte og pleie kulturlandskapet på ulike måter. Det er viktig å gi honnør for dette arbeidet. Å ta vare på ulike typer av kulturlandskap med sine verdifulle miljøkvaliteter, krever en stor og målrettet innsats, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim har begge gjort en stor innsats for å formidle kunnskapen i forbindelse med historiske hageanlegg. De deltar i et samarbeid mellom 17 ulike gårder rundt Mjøsa. Begge er opptatt av kulturhistorien, de lokale råvarene, bygningsarven og kulturarven i vid forstand. Det er en stor glede for meg å gratulere begge med en velfortjent pris, sier Slagsvold Vedum. 

Juryen for prisen består av representanter fra Landbruk og matdepartementet, Statens Landbruksforvaltning og Norsk Kulturarv. Selve prisen består av en gavesjekk på 50 000,- pluss ett innrammet grafisk trykk av kunstneren Hans Normann Dahl.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren :
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227.

Kontaktperson Norsk kulturarv:
Direktør Simen Bjørgen,  900 32 750.

Staudebed fra Den Historiske hagen på Hovelsrud gård i Ringsaker

Staudebed fra Den Historiske hagen på Hovelsrud gård i Ringsaker (Foto: LMD)