Historisk arkiv

Jordbruksoppgjeret 2013 – Staten legg fram sitt tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

Staten legg fram sitt tilbud til jordbruket, i dag, tirsdag 7. mai. Pressekonferanse med kommentarar frå partane vert halde kl 15.00. Dokument blir utlevert, og det blir høve til fotografering ved møtestart kl 14.00.

Staten legg fram sitt tilbud til jordbruket, i dag, tirsdag  7. mai. Pressekonferanse med kommentarar frå partane vert halde kl 15.00. Dokument blir utlevert, og det blir høve til fotografering ved møtestart kl 14.00.

Tid: Tirsdag 7. mai kl. 15.00. 
       Utlevering av dokument og fotografering ved overlevering: kl. 14.00.

Stad: Regjeringskvartalet R6, Teatergata 9.

Statens forhandlingsleiar, departementsråd Leif Forsell presenterer tilbudet.

Representantar for jordbrukets forhandlingsutval er til stades og kan gi kommentarar til media.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, tlf 481 40 477 eller
Seniorrådgiver Ståle Norang, tlf. 414 38 011.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverte den 26. april jordbrukets krav i samband med årets jordbruksforhandlingar. Forhandlingane skal vere avslutta 16. mai.