Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv fem år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den 26. februar er det fem år siden Svalbard Globale frøhvelv åpnet. I dag er mer enn 750 000 ulike frøprøver lagret inne i permafrosten i fjellet utenfor Longyearbyen.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Svalbard Globale frøhvelv fem år

Den 26. februar er det fem år siden Svalbard Globale frøhvelv åpnet. I dag er mer enn 750 000 ulike frøprøver lagret inne i permafrosten i fjellet utenfor Longyearbyen. 

Svalbard Globale frøhvelv er nå den samlingen som har størst variasjon av frøprøver i verden. Her lagres frø fra verdens matplanter for framtidige generasjoner. Frøhvelvet tilbyr gratis oppbevaring av sikkerhetsduplikater for frøsamlinger som befinner seg i frøbanker rundt omkring i verden.

Matplanter for fremtidens klima
- Vi er 7 milliarder mennesker i dag. I 2050 vil vi være flere enn 9 milliarder her på jorda. - Det vil bli mer krevende å skaffe nok mat i årene som kommer til verdens økende befolkning. Klimaendringene gjør det vanskeligere og dyrere å produsere mat. Det er i denne sammenhengen frøene som er lagret i Svalbard Globale frøhvelv vil spille en avgjørende rolle i framtida, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

I anledning fem årsmarkeringen for åpning av frøhvelvet er Vedum på Svalbard 25. og 26. februar. Her skal han blant annet møte det internasjonale rådet for Svalbard Globale frøhvelv og inspisere hvelvet sammen med representanter fra Statsbygg og Nordgen.

Svalbard Globale frøhvelv
Frø på vei til Svalbard Globale frøhvelv (Foto: Matthias Heyde)

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.

Frøene blir fraktet i adkomsttunellen inn til frøhvelvet.
Frøene blir fraktet i adkomsttunellen inn til frøhvelvet. (Foto: Matthias Heyde)

Frøene på plass i frøhvelvet.

Frøene på plass i frøhvelvet. (Foto: Matthias Heyde)