Historisk arkiv

Vinner av Norsk Gardsost 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Geiterømme fra Stordalen gardsbruk i Tinn i Telemark ble kåra til årets produkt under landsutstillinga til Norsk Gardsost som i år ble avvikla samtidig med Dyrsku’n i Seljord 12. – 15. september.

Ost
(Foto: Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark)

Geiterømme fra Stordalen gardsbruk i Tinn i Telemark ble kåra til årets produkt under landsutstillinga til Norsk Gardsost som i år ble avvikla samtidig med Dyrsku’n i Seljord 12. – 15. september.

Hvert annet år arrangerer Norsk Gardsost sin store landsutstilling. Tradisjonen tro har utstillinga blitt et ambulerende arrangement slik at det store mangfoldet av foredla melkeprodukt blir synliggjort for flest mulig. Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysterier og gardsmeierier. Visjonen til nettverket er å synliggjøre hva handverksmeieria betyr for verdiskaping og for forvalting av tradisjoner.