Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Trondheim har gjort et modig veivalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim delte i dag ut Statens Bymiljøpris 2008 til Trondheim kommune for byens innstans for å redusere klimagassutslipp.

- Trondheim kommune får prisen fordi de tør å ta upopulære beslutninger som er fornuftige på lang sikt. Ved å gjennomføre tiltak som reduserer biltrafikken og øker kollektivtrafikken vinner miljøet både lokalt og globalt. Utslippene reduseres og den lokale luften blir bedre, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overrakte Statens Bymiljøpris 2008 til ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim overrakte Statens Bymiljøpris 2008 til ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Foto: Miljøverndepartementet.

Solheim la vekt på at norske byer nå står ved et svært viktig veivalg, og Trondheim har tatt et modig valg.

- Tiltakene til Trondheim viser at det virker. Kollektivandelen øker, og biltrafikken reduseres. Det er flere andre norske byer som også gjør mye bra, men Trondheim er den byen som har kommet lengst og bør være en kilde til inspirasjon, sa Solheim.

Trondheim fikk Statens Bymiljøpris 2008 for sitt arbeid med å skape en klimavennlig by og viljen til å ta upopulære avgjørelser. Juryen begrunnet sin avgjørelse slik:

"Det er nødvendig å endre folks reisevaner og å øke andelen reiser med kollektive kommunikasjonsmidler. Skal vi lykkes med å få til en slik endring, er det nødvendig med restriksjoner, med begrensinger som griper direkte inn i folks hverdag. Slike tiltak vekker sjelden begeistring, men de er ikke desto mindre nødvendige om vi skal kunne de nasjonale målene, og om kommunene skal kunne oppfylle sin del av forpliktelsene. Etter juryens mening peker Trondheim seg ut som en kommune som mer enn noen annen har våget å vedta tiltak som det krever mot for å gjennomføre".

Les mer om Statens Bymiljøpris