Historisk arkiv

Frognerparken fredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Frognerparken er Norges best besøkte severdighet og et flott rekreasjonsområde. I dag har vi sørget for at den vil fortsette å være det i overskuelig framtid også, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han i dag var med og fredet Frognerparken.

Solheim stod, sammen med riksantikvar Nils Marstein og byrådsleder i Oslo Erling Lae, i dag for fredningen av Frognerparken. I gnistrende sol og en håndfull minusgrader hadde rundt 150 mennesker funnet veien til Norges største bypark for å være med på feiringen.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, riksantikvar Nils Marstein og byrådsleder i Oslo Erling Lae. Foto: Gard Nybro-Nielsen.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, riksantikvar Nils Marstein og byrådsleder i Oslo Erling Lae. Foto: Gard Nybro-Nielsen.

- Noen lurer kanskje på hvorfor vi freder et sted som Frognerparken, det er vel ingen som vil finne på å ødelegge eller bygge ut noe her. Men sannheten er at parkens ytterkanter stadig er under utbyggingspress. Derfor er jeg i dag veldig glad for at Riksantikvaren freder dette området, sa Solheim.

Hele Frognerparkanlegget  er 320 mål stort og inneholder 214 skulpturer og 13 smijernsporter. Parken er opparbeidet etter Gustav Vigelands tegninger og alle skulpturene er laget av ham. Parken inneholder også blant annet 150 forskjellige slag roser og cirka 3000 trær, noen av dem mer enn 250 år gamle.

Fredningen av Frognerparken inngår som en del av Riksantikvarens tolv fredninger i forbindelse med Kulturminneåret 2009.

Les mer om fredningen på Riksantikvarens nettside.

Frognerparken. Foto: Gard Nybro-Nielsen.
Frognerparken. Foto: Gard Nybro-Nielsen.