Historisk arkiv

Pål Prestrud ny direktør for Statens naturoppsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pål Prestrud (59) har blitt tilsatt som direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO er organisert som en del av Miljødirektoratet, med den sentrale administrasjonen i Trondheim og over 60 lokalkontorer spredt over hele landet. Organisasjonen fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelser i miljølovgivningen blir overholdt.

Prestrud kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har lang og bred ledererfaring blant annet som direktør i CICERO, avdelingsleder i Norsk forskningsråd og forskningsdirektør i Norsk Polarinstitutt. Prestrud har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo.