Historisk arkiv

Reguleringsplan for Prostneset, Tromsø kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernministeren har i dag 5. juni stadfestet reguleringsplan for Prostneset i Tromsø. Planen legger til rette for bygging av en ny og moderne havneterminal.

Reguleringsplanen har vært til behandling fordi Riksantikvaren hadde innsigelse mot den opprinnelige løsningen. Miljøvernministeren tok initiativet til en bearbeiding av planen, slik at det nå foreligger en omforent løsning mellom kommunen, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.