Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tidenes helsesjekk av norske vann og vassdrag fullført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har brukt 250 millioner over de siste seks årene på arbeidet med vannplanlegging. For første gang har vi en første totaloversikt over hvordan det står til med miljøet i norske vann og vassdrag.

  • Halvparten av vannet vårt er ved god helse, mens en tredjedel trenger tiltak og ytterligere oppfølgning om vi skal nå målet om god tilstand
  • De største påvirkningene er fra forsurning, vannkraft og landbruk.
  • Norge ligger godt an i forhold til de fleste europeiske land (8/28)

Aldri før har så mange bidratt med så mye kunnskap for å ta vare på vannet vårt. Resultatene gir en bedre oversikt over miljøtilstanden i vann enn vi noen gang har hatt, og de er en kilde til å fortelle hvor vi kan gjøre en bedre jobb for å beskytte eller forbedre vannmiljøet. Helsesjekken av vannet vårt er en del av vannarbeidet som skal sørge for god tilstand i vannet vårt og regjeringen har brukt 250 millioner kroner på dette arbeidet over de siste seks årene.

Å sørge for et godt vannmiljø betyr ikke bare at fisk og andre vannlevende organismer har det bra, men at også vannet som vi bruker til for eksempel drikke og matproduksjon vil trenge lite eller ingen behandling for å holde mål.

Halvparten av norske vassdrag og fjorder har godt vannmiljø. Drøyt en tredel av vannet vårt trenger behandling før det eventuelt kan friskmeldes, ifølge en ny rapport. Karakteriseringen, eller helsesjekken av vannet vårt, er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å beskytte og forbedre vannmiljøet. Styrket overvåking av vannmiljøet må på plass, slik at beslutninger om miljøtiltak kan bygges på treffsikre diagnoser.

Det er et omfattende samarbeidsprosjekt som nå rapporterer status for en av våre viktigste felles ressurser: Vannet. Flere offentlige etater og andre aktører har bidratt med data og kunnskap om vannforekomstene i Norge. Helsesjekken har fokus både på hvordan det står til med livet i vannet, og nivåer av miljøgifter og annen forurensing. Målet er å sikre både rent vann og gode forhold for livet i vannet, både grunnvann, ferskvann og kystvann.

Til toppen