Historisk arkiv

Klimatilpassingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Utvalg som utredet samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene

Regjeringen Stoltenberg II la fram Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 07.05.3013.

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge

Miljøverndepartementet sendte NOU 2010:10 på høring 17.12.2010

Høring om NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Utvalget la fram sin instilling 15.11.2010.

NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring
Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane

Norge må ta klimaendringene på alvor (PM 15.11.2010)

Underlagsrapporter utarbeidet for utvalget

Regjeringa nemner opp utval om klimatilpassing (PM 05.12.2008)

Utvalgets medlemmer:

Fylkesmann Oddvar Flæte (leder), Leikanger
Direktør Arne Bardalen, Oslo
Rådgiver Linda Dalen, Trondheim
Professor Helge Drange, Bergen
Leder Ingeborg Gjærum, Oslo
Seksjonssjef Hege Hisdal, Oslo
Seniorforsker Grete Hovelsrud, Bodø
Avdelingsleder Janne Karlsen, Oslo
Seniorrådgiver Sverre Atle Larssen, Ringsaker
Direktør Elisabeth Nyeggen, Oslo
Avdelingsdirektør Preben Ottesen, Oslo
Rektor Steinar Pedersen, Tana
Sjefsingeniør Gordana Petkovic, Oslo
Forskningsleder Svein Sundby, Bergen
Forskningsdirektør Haakon Vennemo, Oslo
Rådmann Jostein Aanestad, Sogndal