Historisk arkiv

Kvinnesatsing i reiselivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen ønsker å bidra til å få flere kvinner inn i ledende stillinger i reiselivet. Derfor tilpasses program som er utviklet spesielt for kvinner til reiselivsnæringen.

Statssekretær Annelene Svingen. Foto: ScanpixReiselivsnæringen er en kvinnedominert næring. Omtrent 70 prosent av de sysselsatte i reiselivet er kvinner. Dette gjenspeiles ikke i lederstillingene i reiselivsbedriftene.

”Dette har vi tatt tak i”, sier statssekretær Annelene Svingen. ”I regjeringens reiselivsstrategi, som ble lagt frem desember 2007, står det at regjeringen ønsker å bidra til flere kvinner i ledende stillinger i reiselivet og vil se om enkelte kvinnesatsinger i Innovasjon Norge kan tilpasses bedre til denne næringen”.

Innovasjon Norge har sett nærmere på hvordan dette kan gjøres og lanserer i dag programmene Fyrtårn, Ledermentor og Styrekandidater spesielt tilpasset reiselivet.

”Jeg er overbevist om at dette vil bidra til at flere kvinner får ledende posisjoner i reiselivsnæringen”, sier statssekretær Annelene Svingen.

Programmene består av ulike tjenester som tilbyr kompetanse, nettverk og synliggjøring av kvinnelige etablerere, ledere og styrekandidater. Kvinnesatsingen har ikke vært rettet mot noen spesiell næring og det har til nå vært få kvinner fra reiselivsnæringen som har benyttet seg av disse ordningene. Regjeringen har derfor sett et behov for å tilpasse programmene til reiselivsnæringen. De ordinære kvinneprogrammene er åpne for kvinner fra alle bransjer. 

Mer om de enkelte programmene, les her

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/Kvinner-i-reiselivet/

Les regjeringen reiselivsstrategi her

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/Planer/2007/Verdifulle-opplevelser.html?id=494395