Historisk arkiv

Tror på ja til Engebø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Giske om mineralprosjekt

Nærings- og handelsminister Trond Giske uttaler følgende om prosjekt i Engebøfjellet.

Nærings- og handelsminister Trond Giske uttaler seg om prosjekt i Engebøfjellet.

- Engebø er et stort og viktig mineralprosjekt som kan gi grunnlag for mange viktige distriktsarbeidsplasser og positiv næringsutvikling i Naustdal-regionen. Det er samtidig viktig at avgjørelser knyttet til mineraluttak og deponeringsløsninger baseres på et godt faglig grunnlag. Når det gjelder prosjekt i Engebøfjellet, og bruk av sjødeponi, har Miljøverndepartementet bedt om at enkelte forhold må utredes nærmere før endelig beslutning treffes. Jeg er optimistisk på at disse undersøkelsene vil gi et miljømessig godt grunnlag for et ja til sjødeponi, sier statsråd Giske. 
 
- Samtidig mener jeg at vi bør trekke lærdom av denne saken. Det er viktig at alle relevante forhold identifiseres i en tidlig fase slik at man unngår unødig lange prosesser. Dette forutsetter at berørte myndigheter og andre aktører deltar aktivt i høringen av planprogram. En slik forutsigbarhet og effektiv saksbehandling er sentral i den nye mineralstrategien, sier Giske.

Nærings- og handelsdepartementet presenterte i dag, 13. mars, sin strategi for mineralnæringen. Les mer om dette her.