Strategi for mineralnæringen

Strategi for mineralnæringen legger til rette for lønnsom og vekstkraftig mineralnæring i Norge. - Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da strategien ble lansert 13. mars.

Strategi for mineralnæringen legger til rette for lønnsom og vekstkraftig mineralnæring i Norge.

- Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da strategien ble lansert 13. mars.

Les Strategi for mineralnæringen