Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statkraft kan med dette realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner.

Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner. Statkraft kan med dette realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner. Planen for de nye investeringene er i sin helhet knyttet til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt.

- Dette vil gjøre at selskapet kan videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar energi, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen har i dag fremmet forslag overfor Stortinget som, med forbehold om Stortingets tilslutning, innebærer at det vil bli gjennomført et egenkapitalinnskudd på 14 milliarder kroner i Statkraft på et ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft i desember 2010.

- En investeringsplan på 82 milliarder kroner, som kapitaløkningen på 14 mrd kroner gir rom for, gjør at Statkraft kan realisere en rekke prosjekter og styrke sin posisjon innen fornybar energi. Selskapet vil kunne gjennomføre fremtidsrettede investeringer både innen vann- og vindkraft og fjernvarme, sier Giske.

Forslaget avslutter en lang prosess om de videre rammene for selskapet som går tilbake til styrets anmodning fra februar 2009 om en styrking av kapitalsituasjonen i selskapet.

Med utgangspunkt i at Statkraft vedtok en mer fokusert strategi i juni 2010 og at ny konsernledelse og nye styremedlemmer tiltrådte samtidig, ble Statkraft bedt om å gjøre en ny vurdering av kapitalbehovet i august 2010. Med bakgrunn i dette har styret nå bedt om et kapitalinnskudd på 14 milliarder kroner. 

- Med dette følger regjeringen opp ambisjonen fra Soria-Moria-II-erklæringen om at Statkraft skal videreutvikles som en motor innen fornybar energi, sier Giske. 

I sin nye strategiplan har Statkraft lagt til side tidligere ambisjoner om oppkjøp i regionale kraftselskaper i Norge og ambisjoner om en egen satsing på nettvirksomhet.

Pressekonferansen ble overført på nett. Opptak kan sees her!

Trond Giskes Powerpoint-presentasjon kan lastes ned i PDF-format og sees her: