Historisk arkiv

Oljevernberedskap på Goliat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

NRK har i dag hatt fokus på oljevernberedskapen på Goliat.

-Det vil ikke bli gitt tillatelse til aktivitet på Goliat før oljevernberedskapen blir minst like god som på resten av norsk sokkel, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Robin Kåss

-Det vil ikke bli gitt tillatelse til aktivitet på Goliat før oljevernberedskapen blir minst like god som på resten av norsk sokkel. Alle tillatelsene må være på plass før aktiviteten starter. Dette innebærer at det ikke blir oljevirksomhet før beredskapen er god nok og i overensstemmelse med kravene, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Robin Kåss

Den endelige og konkrete oljevernberedskapen skal behandles av Statens Forurensingstilsyn når operatøren søker om tillatelse til aktivitet  etter forurensingsloven for produksjonsboring og drift. Dette skal etter planen skje henholdsvis i 2011 og 2013