Historisk arkiv

Historisk arkiv

StatoilHydros utredning av fullskala CO2-håndtering på Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag mottatt StatoilHydros utredning av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Det er et vilkår i utslippstillatelsen for kraftvarmeverket på Mongstad at StatoilHydro utarbeider en slik plan.

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag mottatt StatoilHydros utredning av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Det er et vilkår i utslippstillatelsen for kraftvarmeverket på Mongstad at StatoilHydro utarbeider en slik plan. I følge StatoilHydro bekrefter utredningen at det er mulig å etablere fullskala CO2-fangst på Mongstad.

Det er ikke realisert fullskala fangst av CO2 fra kraftproduksjon i verden tidligere. Det er ingen tvil om at realisering av fullskala CO2-håndtering er både kostbart og teknologisk krevende. Dette innebærer at det er et omfattende planleggings- og forberedelsesarbeid knyttet til å etablere fullskala CO2-håndtering på Mongstad.

- StatoilHydro har nå gjort en innledende gjennomgang av viktige forhold knyttet til teknisk gjennomførbarhet av fullskala CO2-fangst på Mongstad. Vi vil nå sammen med Gassnova studere StatoilHydros innspill grundig med tanke på å arbeide videre med et best mulig prosjekt på Mongstad, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Utslippstillatelsen til kraftvarmeverket på Mongstad ble gitt i oktober 2006, samtidig med at det ble inngått en avtale mellom staten og StatoilHydro om CO2-håndtering på kraftvarmeverket. Planen skal omfatte de største utslippskildene på Mongstad, det vil si kraftvarmeverket, crackeren og reformeren. Ifølge utslippstillatelsen og gjennomføringsavtalen skal staten og StatoilHydro forhandle fram en nærmere avtale om gjennomføring av fullskala CO2-håndtering på kraftvarmeverket. 

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået (IEA) understreker at CO2-håndtering er en teknologi med stort potensial for klimagassreduksjoner. CO2-håndteringsprosjektet på Mongstad innebærer at en beveger seg fra utredningsfasen til en reell bygging av anlegg for fangst av CO2.

Les rapporten på StatoilHydros nettsider