Historisk arkiv

Fullskala-rensing på Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Arbeidet med planleggingen av fullskala-anlegget for fangst, transport og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad pågår for fullt. For å bidra til å sikre et vellykket prosjekt, skal planleggingen følge normal industripraksis for store og kompliserte prosjekter.

Arbeidet med planleggingen av fullskala-anlegget for fangst, transport og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad pågår for fullt. For å bidra til å sikre et vellykket prosjekt, skal planleggingen følge normal industripraksis for store og kompliserte prosjekter. Med dagens informasjon innebærer det at regjeringen vil kunne legge fram en investeringsbeslutning for fangst, transport og lagring for Stortinget i 2014.

– Mongstad-prosjektet er et sentralt bidrag til nødvendig teknologiutvikling. Prosjektet skal ha betydning for reduksjon av klimagassutslipp i global målestokk. Jeg vil fortsette å prioritere arbeidet med dette viktige miljøprosjektet. Vi må lykkes, og jeg ser frem til å følge utviklingen i prosjektet fremover, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Det har ikke vært fanget CO2 fra eksosgass i stor skala før, og det er viktig å ha respekt for de utfordringene et dette medfører. For å bidra til å sikre et vellykket prosjekt, er det viktig at planleggingen følger praksis for god prosjektfremdrift, kvalitetssikring og kostnadskontroll. 

Prosjektene på Mongstad balanserer på en god måte mellom rask fremdrift, utvikling av best mulig teknologi og kostnadskontroll. En industriell fremdriftplan vil også bidra til å legge til rette for å utnytte læring fra utbyggings- og driftsfasen ved teknologisenteret (TCM) i prosjektplanleggingen og i investeringsgrunnlaget for fullskalaanlegget.

 ·Staten og Statoil ASA samarbeider om  etablering av et CO2-fangstanlegg på Mongstad.
·Fangstanlegget skal skille ut CO2 fra eksosgassen til kraftvarmeverket.
·Staten utreder transport- og lagringsløsninger i tilknytning til fangstanlegget.